Pályázat címe:

A FÉNY TÖRÉSEI

Pályázó neve: Szita János

Pályázati azonosító: 103102/01808

Pályázat éve: 2021

Sorozatomat Alsóörs ófalui részén található református templomról készítettem, amely 66 méter magasan a Balaton szintje felett terül el. Eredetileg vaskos keresztboltozatos torony nélküli kis szentély volt. Az egyhajós épület nyugati homlokzatán XII. századi kegyúri karzatot láthatunk, a tornyon gótikus ablakok, a déli oldalon pedig XV. századi csúcsíves bélletes kapu tárul elénk. A templom a reformáció terjedésével az 1500-as években került a reformátorok kezére, amely tulajdonságait a mai napig megőrizte. A templom a mai barokkos formáját 1788-ban nyerte el. Hétszáz év történelme hatja át ezen épület falait. Tíz évvel ezelőtt találtam rá erre a különleges templomra, melynek tornya a Balatonra tekint; így adva „fenséges” látványt a képkészítő számára. Mégsem ezt a fajta tájképet szerettem volna megjeleníteni a munkámban, hanem a fény – mely az isteni valóság jelképe – megnyilvánulásait az épület falán és belső tereiben. Különböző napszakokban, évszakokban fényképeztem a fény módosulásait a templom belsejében és közvetlen környezetében. Lucien Hervé szerint: „a építészetről készített képektől megkövetelhető, hogy közvetítsék az épület izgalmasságát és sejtessék ezeknek az érzelmeknek okát.” A fényképeimmel ezeket az érzelmeket szeretném tolmácsolni a néző felé.