Pályázat címe:

A földmérő álma

Pályázó neve: Regős Benedek

Pályázati azonosító: 103102/01897

Pályázat éve: 2022

A geodéták sajátos szubkultúrát alkotnak, speciális technikai felszereléssel és markáns identitással, amelyet alapvetően határoz meg a jellemzően szabad ég alatt végzett munka visszatérő gyakorlata. Hivatásuk lényegében nem másról szól, mint a nehezen rendszerezhető környezet és a legpontosabb mérnöki absztrakció szintéziséről. Elsődleges célom nem a földmérés folyamatának részletes dokumentálása volt, inkább annak az attitűdnek a megidézése foglalkoztatott, amiben a földmérés aktusa érvényesül. Az a közeg, amiben a megfoghatatlan térbeli dimenziók számokká és számértékekké alakulnak egy keretrendszerben: magasságokká, szögekké és hosszúságokká. Az alkotómunka során többször is részt vettem külső méréseken, például a geodéta hallgatók nyári gyakorlatán, ahol bepillantást nyertem a geodéziai feladatok és módszerek sokféleségébe. A mérések alkalmával készült képek mellé a témához asszociatív módon kapcsolódó képeket is beemeltem. További alkotói szempontom volt egyfajta önreflexió, amely saját fotográfusi gyakorlatom és érdeklődésem valamint a fotográfia, mint médium szerepe, hatása aspektusából közelít a témához.