Adatvédelem, adatkezelési szabályok és nyilatkozat

Adatkezelő a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)

Érintett, aki a Nemzeti Kulturális Alap Fotográfiai Kollégiumának ösztöndíját elnyerve, az ösztöndíj keretében készített pályázati anyagait a Capa Központ által üzemeltetett honlapra feltölti és a feltöltéssel együtt a személyes adatait megadja 

Az Érintett által megadott személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Az adatkezelés célja: a Nemzeti Kulturális Alap Fotográfiai Kollégiumának ösztöndíját elnyerő pályázók pályázati anyagainak nyilvántartása, archíválása, pályázatban foglalt feladatok teljesítésének ellenőrzése és a szerzők azonosítása. 

Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja.

Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. 

Az Érintett a jelen Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a feltöltött képeit a Capa Központ az általa üzemeltetett honlapon tárolja és nyilvánosságra hozza. 

Az Érintett hozzájárul továbbá, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelési szabályoknak megfelelően az adatkezelés céljával összhangban kezelje.

Passzív információgyűjtés

A weboldalakon való barangolás közben bizonyos információk passzív úton (azaz az információ tényleges megadása nélkül) kerülhetnek összegyűjtésre különböző technikai eszközök (pl: cookiek, Internet tagek) vagy navigációs adatgyűjtők (log file-ok, szerver log-ok) által. Az internetes böngészőprogramok bizonyos anonim információkat automatikusan továbbítanak, például a korábban látogatott weblap URL-jét és Internet protokol (IP) címét, valamint a felhasznált böngészőprogram nevét és verziószámát. A webszerver ugyancsak szert tehet bizonyos anonim információkra cookie-k, Internet tag-ek  által. Az internetes böngészőprogramok lehetőséget kínálnak arra, hogy figyelmeztető üzenetet kapjon az ilyen cookie-król, vagy adott esetben kikapcsolja azokat, bár ezek kikapcsolásával a honlap bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők, nem fognak rendeltetésszerűen működni.A passzívan összegyűjtött anonim információkat a weboldalak üzemeltetői arra használják fel, hogy jobb szolgáltatást nyújtsanak látogatóinak, az Ön preferenciáinak megfelelően alakítsák azokat, meghatározzák és elemezzék a statisztikákat és trendeket, valamint hogy javítsák és leegyszerűsítsék a weblap használatát.

Ez alól mi sem vagyunk kivételek.  A weboldalunk első látogatása során felugró Süti figyelmeztetés során a „Rendben” gombra clikkeléssel és a honlap használatával Ön elfogadja a sütik használatát, mely magában foglalja azt is, hogy Ön elfogadja a harmadik fél által elhelyezett sütik használatát is. Amennyiben nem fogadja el sütik használatát, vagy azokat részben korlátozni szeretné, kérjük, személyes preferenciái szerint tiltsa le, vagy korlátozza őket a saját böngészője beállításainak módosításával, így a weboldalon található sütik nem helyezhetők el a számítógépére vagy a mobileszközére.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Capa Központ honlapján elérhető Adatkezelési szabályzatban olvashatók.