Pályázat címe:

Kapitalizmuskritika kortárs magyar fotográfusok munkáiban

Pályázó neve: Gáspár Balázs

Pályázati azonosító: 103102/01824

Pályázat éve: 2021

Kapitalizmuskritika kortárs magyar fotográfusok munkáiban Az utóbbi néhány évben angol nyelven folyamatosan jelentek (és jelennek) meg a kapitalizmussal, illetve annak kritikájával, hatásaival foglalkozó kiadványok. Magyarul is számos könyvet adtak ki és fordítottak le a téma kapcsán, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb figyelem irányul a határterületekre, így például a fotográfia és a kapitalizmus kapcsolatára: konferenciákat, előadásokat és könyveket is szenteltek a témának, amelyek többek között a fotográfia és kapitalizmus kapcsolatával, a fotográfiával mint munkával, és a fotográfiának a kapitalista termelés és társadalom kritikai megértésében játszott lehetséges szerepével foglalkoztak. Magyarországon is egyre inkább a közbeszéd részévé válnak a korunk kapitalizmusával és neoliberalizmusával foglalkozó kritikák, ezzel párhuzamosan pedig egyes művészek témaválasztását, illetve alkotói sorozatok elméleti hátterét jelentős mértékben meghatározta a kapitalizmuskritika, így azok megközelíthetőek és értelmezhetőek annak irányából. Jelen tanulmány elsősorban fotográfusok munkáinak témáin keresztül közelít a kortárs kapitalizmussal kapcsolatos fogalmakhoz, éppen ezért a külföldi szakirodalom segítségével azt mutatja be, hogy a kapitalizmus kritikájával foglalkozó szerzők milyen jelenségekre hívják fel a figyelmünket, milyen jellemzőket kapcsolnak hozzá és milyen szempontokból bírálják azt. Ugyanakkor a szakirodalom segítségével arra is kitérek, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a kapitalizmus és a fotográfia: hogyan, milyen módokon függ a fotográfia az ipari, technikai-technológiai fejlődéstől, gazdasági viszonyoktól, illetve miként használja fel a kapitalizmus a saját céljai érdekében? Másfelől, hogyan szegülhet ellen a fotográfia a tőke hatalmának, miként segíthet létrehozni a kritika lehetőségét és az ellenállás stratégiáit? A tanulmányban először a kortárs kapitalizmus néhány általános jellemzőjét, majd a fotográfia és kapitalizmus lehetséges kapcsolatait (fotográfia és munka; a fotográfia kritikai lehetőségei stb.) mutatom be az aktuális angol és magyar nyelvű szakirodalom alapján. Ezek után magyar fotográfusok sorozatait mutatom be, amelyek a kortárs kapitalizmus olyan jelenségeire reflektálnak, mint megfigyelés, big data, pszichopolitika, társadalmi egyenlőtlenségek, fenntarthatóság, nyelv. Geibl Kata a Nincs semmi új a Nap alatt című munkájában mai társadalmunkat az élet minden területét meghatározó globális kapitalizmus jelenségein keresztül vizsgálja. Szalai Dániel az Unleash Your Herd’s Potential című sorozatában a megfigyelési kapitalizmus és a neoliberális hatalomtechnika működésmódját tejtermelő szarvasmarhák egy automatizált telepén térképezte fel. Biró Dávid Do You Accept Cookies? című munkájában is a megfigyelés témájával talákozhatunk: az alkotó különböző technikákkal hozott létre arcokat, illetve ahhoz hasonlító alakzatokat, rákérdezve a mesterséges arcfelismerő intelligencia által felvetett társadalmi-etikai kérdésekre. Schmied Andi Private Views: A High-Rise Panorama of Manhattan című projektje New York elit tereibe nyújt betekintést, a sorozat képein a társadalom egy szűk, ám annál gazdagabb rétegének életterét, építészetét és kilátását nézhetjük meg. Piti Marcell a Maga ura című sorozatában olyan embereket keresett Csongrád megyében, a tanyasi életformát választották, amely egy fenntartható(bb), egy nemnövekedésen alapuló alternatívaként mutatkozik meg a fogyasztói kapitalizmus szélsebes körforgásától távoli mezőkön. Bartha Máté Vasárnap című sorozatában a globális bizonytalanság érzelmi vetületét kutatja. A szimbolikus fotókból, az alkotó érzékeny megfigyeléseiből álló sorozatban a bizonytalanság, a stressz általános jelenlétét érzékelhetjük. Gyenis Tibor Személy Döntés című munkájában a választásokhoz kapcsolódó döntési szituációt hangosítja ki az által, hogy egy szópárra, ezáltal magára a nyelvre és annak működési módjára irányítja a figyelmünket. A bemutatott sorozatok azáltal, hogy rámutatnak az ismertetett jelenségekre, problémákra, talán kisebb változásokat generálnak, ezáltal a jövőbeli megoldáshoz is hozzájárulhatnak.